injustificable precontractació obligatòria d’una hora dels VTC

Resultat d'imatges de taxi huelga violenciaL’ Autoritat Cata­lana de la Competència (ACCO) ha resolt un informe no vinculant en què recomana no tramitar el reglament de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en el qual s’estableix el termini mínim d’una hora de precontractació per als vehicles de lloguer amb conductor ( VTC) perquè ho considerar “injustificadament restrictiu”. El reglament metropolità va ser aprovat inicialment el 26 de febrer, però encara no s’ha sotmès a l’aprovació definitiva, amb la qual cosa avui dia encara regeix la normativa de la Generalitat, que marca 15 minuts d’antelació. L’informe de l’ACCO valora que les condicions plantejades per l’ AMB “perjudiquen greument els ­usuaris i no estan justificades partint de cap raó d’interès general o motiu legítim”. És més, les qualifica de “discriminatò­ries” perquè no s’aplica als taxis que també presten serveis amb possibilitat de precontractació. L’ òrgan consultiu de la Genera­litat també critica el registre de VTC i conclou que la mesura plantejada per l’administració supramunicipal generarà “greus perjudicis per als usuaris”, un pronunciament molt semblant al que ja van emetre a començaments d’any després de l’aprovació de la norma autonòmica.

, 18/04/2019 - lavanguardia