37.- De cómo me convertí en alcalde y cambié el mundo; Jón Gnarr; 24-I-19

Resultat d'imatges de Jon Gnarr libro reykjiavikLIBER INFO-37

recomanacions bibliogràfiques

 

Hay quien asume la responsabilidad de su libertad y hay quien la cede a otros.

De los primeros hay pocos, por eso la libertad se mantiene frágil, cuando no efímera.

Jón Gnarr es una persona honesta, también consigo, que la asumió aupándose sobre las espaldas libertarias del anarquismo y del punk para empezar, bien, y acabar, mejor, como alcalde de Reykjavik.

Luego volvieron los que gestionan la libertad de aquellos que optan por la servitud voluntaria.

Pero incluso ellos, tantos, de quién se acordarán será sólo de Jón.

 

Hi ha qui assumeix la responsabilitat de la pròpia llibertat i hi ha qui la cedeix a d'altres.

Dels primers n'hi ha pocs, per això la llibertat es manté fràgil, quan no efímera.

Jón Gnarr és una persona honesta, també amb ell mateix, que l'assumí pujant sobre les espatlles llibertàries de l'anarquisme i del punk per començar, bé, i acabar, millor, com a alcalde de Reykjavik.

Després retornaren aquells que gestionen la llibertat dels qui opten per la servitud voluntària.

Però fins i tot ells, tants, a qui recordaran serà només a en Jón.

 

https://capitanswing.com/libros/de-como-me-converti-en-alcalde-y-cambie-el-mundo/