24.- Antígona; Sòfocles; 10-X-2018

24.- "Antígona"; Sòfocles; 10-X-2018

 

LIBER INFO-24

recomanacions bibliogràfiques

 

La Hèl·lade fou esmicolada, enrunada. Pel cristianisme que encara ens regeix.

Dels residus supervivents de la tragèdia n'hem fet llegendes, com Antígona, mite fonamental de la mítica Llibertat...

 

Llegeix Antígona aquí a sota, en català o/i en castellà.

També l'Antígona d'Espriu.

 

Antígona; Sòfocles; en català; pdf, 44 ps: https://botiga.bnc.cat/publicacions/Ant%C3%ADgona,%20S%C3%B2focles.pdf

 

Antígona; Sófocles; en castellà; pdf, 30 pgs: https://assets.una.edu.ar/files/file/artes-dramaticas/2016/2016-ad-una-cino-antigona-sofocles.pdf

 

Antígona; Salvador Espriu; text íntegre, 1969: http://catalaalcata.blogspot.com/2013/04/salvador-espriu-del-proleg-antigona.html

 

Al principi, de la desobediència civil, fou Antígona...:

-en francès: https://www.facebook.com/groups/1728473914094323/permalink/2283892131885829/

-en italià: http://ildubbio.ita.newsmemory.com/publink.php?shareid=0afaeb96d