el poble gitano català, en un reportatge a Aljazeera

El canal de televisió del món àrab Aljazeera, amb seu a Qatar, ha realitzat un extens reportatge en la seva pàgina web en anglès sobre el poble gitano a Catalunya. En aquest article, el popular mitjà de comunicació analitza les característiques  i història dels gitanos catalans, així com la seva lluita contra la discriminació, amb declaracions també de responsables de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC).

Al reportatge, Aljazeera compara la situació dels gitanos catalans amb la d’aquells que viuen al sud d’Espanya, i que vincula amb expressions culturals molt conegudes internacionalment com el flamenc. En aquest sentit, el mitjà de referència del món àrab subratlla com el poble gitano va passar a parlar català i com elements de la seva cultura han influït en la configuració de la cultura catalana. Així ho destaca el vice-president de la FAGIC, Manel Carbonell, en declaracions recollides en l’article, en què també s’explica la història de la federació i la seva feina en favor de la integració i lluita contra la discriminació del poble gitano. El reportatge també reivindica el paper d’expressions culturals com la rumba catalana, amb declaracions del músic Sicus Carbonell.

La contínua discriminació patida pel poble gitano, però, és un altre dels temes protagonistes de l’article. Aljazeera entrevista a Susanna Martínez Heredia, gitana, economista i membre de la FAGIC, que explica les barreres que es va trobar com a gitana en sortir del seu barri de la Mina. En aquest sentit, l’article destaca fets com les dificultats que encara avui es troben molts joves gitanos a l’hora de poder estudiar, i el fet que la majoria de gitanos catalans viuen als barris més pobres de Cataluya. El reportatge també parla del context d’increment de l’antigitanisme a Europa, amb les polítiques de governs com l’hongarès o el búlgar.

http://www.gitanos.cat/index.php/2018/07/18/poble-gitano-catala-reportatge-aljazeera/