"Com reconèixer la democràcia", Eulàlia Solé

Crec que pot resultar agradable que ens aturem deu minuts a pensar. En aquest cas, seguint l’historiador, sociòleg i politòleg nord-americà Charles Tilly (1929-2008), segons el qual el grau de democràcia existent en un país esdevé essencial per calibrar la salut de la ciutadania. Al darrer ­llibre que va publicar, Los movimientos ­sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook (ed. Crítica), dedica un apartat a la definició de democràcia i al reconeixement de la seva presència o no al si d’un territori determinat.

Escriu Tilly que una de les definicions més habituals referides a la democràcia se centra en el caràcter de la relació que s’estableix entre el govern i els governats. Institucions representatives, llibertats garantides, justícia i igualtat de condicions són alguns dels barems significatius per mesurar la qualitat democràtica de què gaudeix una societat. Afirma, fora d’això, que igual com la tirania i l’oligarquia, la democràcia és un tipus de règim, amb la diferència que aquest últim institueix un domini de la llei plenament general i fiable. Distinció consubstancial, doncs, i que requereix complir uns requisits que Tilly especifica en cinc punts fonamentals:

1. L’existència d’unes relacions regulars i no intermitents, o individualitzades, entre el govern i la població (ni tractes de favor, ni acarnissament, ni justícia tramposa); 2. Aquestes relacions han d’incloure el total de les persones; 3. Han de ser iguals per a tots els subjectes i totes les seves categories (sense exclusions per motius de sexe, religió, procedència o d’altres); 4. El funcionament del govern “canvia per donar resposta a les consultes col·lectives que es realitzen entre la població (per exemple, referèndums)”; 5. La ciutadania, i en especial les minories, estan protegides de l’actuació arbitrària dels agents del govern (“per exemple, un procés degudament instruït precedeix l’empresonament de qualsevol individu, amb independència de la seva categoria social”). I conclou el politòleg que el declivi de la democràcia resideix en tots els passos que es fan per allunyar-se d’aquestes cinc condicions.

Així s’expressa Charles Tilly, i d’aquesta manera ens ajuda a reconèixer en quin ­país vivim, quin tipus de societat conformem i a quines arbitrarietats ens trobem tots exposats quan la qualitat democràtica defalleix.

15/06/2018 - lavanguardia