observadors internacionals veuen "indicis" de falta de neutralitat dels diaris espanyols en la cobertura del 21-D

  • Observadors internacionals veuen "indicis" de manca de neutralitat de la premsa de Madrid en la cobertura del 21-D
Observadors internacionals veuen "indicis" de manca de neutralitat de la premsa de Madrid en la cobertura del 21-D

Un grup d'observadors internacionals apunten en un informe que la cobertura de la campanya del 21-D per part d'alguns mitjans de comunicació de l'Estat no s'ha fet de forma neutral. Segons avaluen els experts de Democracy Volunteers, que han analitzat durant cada dia de campanya 23 mitjans seleccionats a l'atzar, diaris com 'El País' i 'El Periódico' han donat suport a la campanya per l'unionisme "amb entusiasme". Conclouen que la premsa de Madrid que han analitzat té gairebé en la seva totalitat una actitud negativa cap a la independència de Catalunya i afirmen, en aquest sentit, que hi ha "indicis importants" que la cobertura no ha contribuït a reflectir de manera "justa" el debat polític durant la cursa electoral.

L'informe del grup britànic recull també que La 1 i La 2 són "fortament pro unionistes", tot i que "no al mateix nivell" que els diaris espanyols, i destaca positivament que TV3 és l'única cadena analitzada que mostra una cobertura "proporcional" amb un "equilibri" entre les dues posicions al voltant del debat independentista.

Pel que fa a les ràdios, destaca que Catalunya Ràdio, que ha rebut "crítiques i una potencial sanció de Madrid", mostra un suport a la independència semblant al que hi mostra RNE en contra.

A més a més, en el text denuncien la negativa de la Junta Electoral a acreditar-los com a observadors internacionals i afirmen que és "clarament una continuació de la política de l'estat espanyol d'excloure la supervisió de cites electorals". La resposta de la Junta Electoral, annexa en l'informe, indica que la petició no "és procedent" perquè la legislació no "preveu" l'existència d'observadors internacionals.

L'equip d'observadors, integrat per 12 membres del Regne Unit, Irlanda, França, Itàlia i Noruega, va viatjar a Barcelona la setmana abans de les eleccions. Durant l'estada a Catalunya, els membres de l'equip van assistir a les seus i als actes de campanya dels diferents partits a les àrees de Barcelona, Girona i Tarragona.

https://www.ara.cat/media/Observadors-internacionals-neutralitat-Madrid-cobertura_0_1935406566.html?utm_campaign=_news30clics&utm_source=ara&utm_medium=email