civils


eXgae
 es la primera asesoría jurídica para defender a los ciudadanos de los abuso de las entidades de gestión y de los lobbies de la industria cultural.
Associació Federal Derecho a Morir Dignamente
 Pel dret de tota persona a disposar amb llibertat de son cos i sa vida, i a escollir lliure i legalment el moment i mitjans per a finalitzar-la.
Associació Europa Laica
 Per la llibertat de consciència, per una escola laïca, contra els privilegis por confessió religiosa...
Federación Internacional de Ateos
 Aqusta federació lluita per la instauració d´un medi social que es basi en la llibertat individual i que tengui com a objectiu el desenvolupament integral de cada ésser humà...
Associação Cívica República e Laicidade
 Por uma república secular e laica, por uma sociedade livre, aberta, inclusiva e justa.
Unión Romaní
 organización genuinamente gitana, dirigida por los propios gitanos. Se estructura como una federación de asociaciones gitanas de toda España.
Federación de Asociaciones Cannábicas
 pro reformes de la legislació sobre el cannabis a l´Estat espanyol.