institucions


euronews
 servei de notícies paneuropeu, també en espanyol.
Unió Europea
 Organització sui generis de caràcter intergovernamental en procés (o no) d´afirmació.
Consell de la Unió Europea
 Consilium: fòrum decissori de l´Unió Europea format per representants dels seus membres, que són els Estats, no pas els ciutadans.
Parlament Europeu
 Assemblea parlamentària de l´Unió Europea i únic parlament plurinacional escollit por sufragi universal direct al món.
euroParlTV
 sessions en directe, arxiu, programes, notícies... del Parlament Europeu.
Comissió Europea
 Equip de govern tècnicament transnacional encarregat d´aplicar les decissions del Consell Europeu i el Parlament.
Tribunal de Justícia de la UE
 autoritat judicial de la Unió Europea, en col.laboració amb els òrgans jurisdiccionals dels Estats membres
Tribunal de Comptes de la UE
 encarregat de dur l´auditoria externa de les finances comunitàries
Banc Central Europeu
 is the central bank for Europe´s single currency, the euro.
Defensor del Poble europeu
 investiga reclamacions sobre casos de mala administració a les institucions i òrgans de la Unió Europea.
Consell d´Europa
 Fòrum de 47 Estats per a la defensa dels Drets Humans i la democràcia parlamentària garant de l´Estat de Dret; i potenciar la identitat europea.
Organization for Security and Co-operation in Europe
 The OSCE is the world´s largest regional security organization whose 56 participating States span the geographical area from Vancouver to Vladivostok.
Constitucions
 Les Constitucions dels Estats membres, els Tractats de la Unió...
EuropeDirect
 servei d´informació central Europe Direct; telefònic, email, web, presencial...
la teva Europa
 ajut i consells per a viure, treballar i viatjar a la UE.
eurobaròmetre
 site du secteur Analyse de l´opinion publique de la Commission européenne.
eurostat
 Eurostat is the statistical office of the European Union. Eurostat’s mission is to provide the European Union with a high-quality statistical information service.
La UE en breu
 info bàsica en breu
Portal Europa
 el portal de la Unió Europea
EU calendar
 calendari-agenda de totes les Institucions europees
Eleccions Europees, tu esculls.
 info sobre resultats de les eleccions europees
Tractat de Lisboa
 info sobre el Tractat
Eur-Lex
 accés gratuït a la legislació de la Unió Europea
Síntesi de la Legislació de la UE
 presenta els aspectes principals de la legislació comunitària de manera concisa, accesible i objectiva.
euobserver
 constituted as a non-profit organisation, editorially independent, open-minded and balanced. The trusted source of EU related news and information across the European Union.
pressEurop
 selecció diària d´articles escollits entre més de 200 títols de premsa internacional, traduïts a deu idiomes creada per un consorci editorial composat per quatre publicacions especialitzades en la informació internacional.
Noticiari Actualitat UE
 només en fr, en, de
EuropeanVoice
 published by The Economist Group since 1995, European Voice is a high-quality read and staunchly independent in its reporting and opinions.
euranet
 European Radio Network, en 17 idiomes.
EU Sala de Premsa
 només en fr, en, de
EU Book Shop
 totes les publicacions de la UE a la seva disposició!
europeana
 quadres, música, pel.lícules i llibres procedents de les galeries, biblioteques, arxius i museus d´Europa.
eurodatum
 selecciona els vincles i dates més útils relacionats amb l´Unió Europea, recomanant més de 800 vincles i tables.