o legalitzem el cannabis, o prohibim alcool i tabac!

Intervenció dels Senadors Donatella Poretti i Marco Perduca, parlamentaris Radicali-Partito Democratico:

El cannabis és menys perjudicial que l'alcool o les cigarretes. Ho sosté la Global Cannabis Commission de la ONG Beckley Foundation, a un rapport posat a punt en vista de la revissió, el 2009, de la política de les Nacions Unides en matèria de droga. Al document, a més a més de subratllar la fallida de l'actual estratègia prohibicionista, es demana un canvi de ruta. La proposta, destinada a provocar no poques polèmiques, és la de liberalitzar la marihuana dins d'un "mercat controlat", subjecte a impostos, regles precises, obligació d'edat mínima per a l'adquisició...

És exactament el que anem sostenint des de fa anys, i que varem detallar el primer dia de la legislatura amb dues propostes 'bessones' de llei, elaborades en col.laboració amb l'ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori): una per a legalitzar el consum i comerç del cannabis, l'altra per a prohibir l'alcool i el tabac (1). De les dues, una: o es pren acta de que la política prohibicionista i repressiva no està funcionant, legalitzant una substància com el cannabis; o es decideix que el prohibicionisme funciona i se l'aplica fins el fons, prohibint substàncies infinitament més perjudicials com l'alcool i el tabac.

El que és cert és que avui la estratègia adoptada contra les drogues és fortement ambigua i hipòcrita. Davant de zero morts causats pel cannabis, l'alcool i el tabac produeixen cada any prop de 130 mil morts només a Itàlia, i 5 milions de decessos al món. No obstant això, es pot acabar a la presó fins a 20 anys per la possessió de cannabis superior a 0,5 grams, mentre que és possible adquirir i consumir quantitats il.limitades d'alcool i tabac.

 

Legalizzando la cannabis:

- sarebbe eliminata una buona parte delle entrate su cui vivono le organizzazioni criminali che gestiscono i traffici;

- sarebbe possibile controllare la qualita' della sostanza, evitando che i milioni di italiani che ne fanno uso fumino cannabis geneticamente modificata o peggio tagliata con altre sostanze sconosciute e talvolta letali (vedi il caso del giovane di Torino, il cui spinello conteneva crack cocaina).

- sarebbe separato il mercato della cannabis da quello delle droghe pesanti, evitando il facile contatto degli spacciatori coi milioni di giovani loro "clienti", a cui vendere prodotti piu' lucrosi perche' creano dipendenza, tipo cocaina ed eroina.


(1) I nostri disegni di legge:

- legalizzazione cannabis: http://blog.donatellaporetti.it/?p=184

- proibizione tabacco e alcool: http://blog.donatellaporetti.it/?p=183

3-X-08, notizieradicali