28/29-X, Barcelona, V DiÓleg Orient-Occident

LLOC I DATES:

28 octubre / De 16:00 a 20:45
Ajuntament de Barcelona, Saló de Cent (Pl. St. Jaume, 1 - Barcelona)
29 octubre / De 9:30 a 20:00
Seu de Casa Àsia, Auditori Tagore (Av. Diagonal, 373 – Barcelona)

ENTRADA GRATUÏTA, AFORAMENT LIMITAT

Inscripció prèvia por telèfon                (0034-933684894)        , correu electrònic (gpatinlaloy@casaasia.es)
o vÍa web/ Certificat d'assistència per estudiants/ Traducció simultània
 
Programa en PDF
 

Des del 2004, el Diàleg Orient-Occident convida anualment a un grup de polítics, entre ells ex caps de l’Estat i de Govern, a destacats experts internacionals, intel•lectuals, representants d’organitzacions no governamentals, i de la societat civil d’Orient i d’Occident per debatre sobre els problemes i desafiaments locals i globals i aportar solucions concretes a aquells que amb més força estan transformant el sistema internacional.

Entre els objectius del Diàleg Orient-Occident està promoure una major participació i repercussió d’Àsia en els diàlegs interculturals i en les iniciatives concretes existents. Per aquest motiu, el Diàleg Orient-Occident promou l’enteniment mutu, el respecte per la diversitat i accions comunes pel desenvolupament sostenible i la pau mundial. Aquesta iniciativa vol fer d’eina pels Objectius del desenvolupament del Mil•lenni i la Aliança de Civilitzacions de les Nacions Unides. 
La 5ª edició del Diàleg Orient-Occident està organitzada en el marc de l’Any Europeu pel Diàleg Intercultural. Aquest any es centrarà en els nous actors, principalment Xina i Índia, i analitzaran les diferents dinàmiques i mecanismes que el seu apogeu està generant a l’ordre internacional i les implicacions pels altres estats.

En aquesta 5ª edició, el Diàleg Orient-Occident continua amb el seu treball a favor del diàleg com a base imprescindible de comprensió entre cultures.

La joventut tindrà un paper destacat per mitjà de la participació de joves d’Orient i d’Occident en una sessió co-organitzada amb la Associació per les Nacions Unides a Espanya (ANUE).

Aquesta cinquena edició del Diàleg Orient-Occident és producte de la col•laboració entre prestigioses institucions com UNESCO, la Fundació Tres Cultures, la Fundació Àsia-Europa (ASEF), la Fundació CIDOB, l’Institut Europeu del Mediterrani (IEMED), el Club de Madrid i  el suport de l’Ajuntament de Barcelona.