11-VI, Barcelona, Jornada sobre Condicions de Vida de la Població Immigrada a Catalunya

Jornada sobre Condicions de Vida de la Població Immigrada a Catalunya

La Fundació Jaume Bofill i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona organitzen la Jornada sobre Condicions de Vida de la Població Immigrada a Catalunya el proper 11 de juny a l'Auditori del FAD (Plaça dels Àngels, s/n de Barcelona).

Aquesta jornada vol donar a conèixer al públic interessat l'anàlisi de les dades sobre població immigrada de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya (2006).

La inscripció és gratuïta i obligatòria per assistir a la Jornada. Per inscriure's, cal enviar un correu electrònic amb nom, cognoms i adreça electrònica a fbofill@fbofill.cat o bé enviar aquesta mateixa informació per fax al número 93 458 87 08 fent constar "Inscripció Jornada sobre Condicions de Vida"

Programa de la Jornada