┤La fin des dÚmocraties populaires┤, Franšois Fejt÷

"La fin des démocraties populaires", François Fejtö, E. du Deuil, Paris-1992.

L'historiador francès d'origen hongarès François Fejtö composa en aquest llibre una anàlisi pormenoritzada, país per país, de la crisi del sistema comunista i de l'aparició del multipartidisme i la democràcia. En la seva obra dedica espai a temes poc estudiats com la 'recristianització' de l'àrea, la comercialització de la vida cultural abans sencerament finançada i planificada per l'Estat, o la democratització de l'exèrcit i la policia. S'ocupa també de les dificultats dels inicis de la transició econòmica i de l'apropament a les institucions d'Europa occidental.