fins 31-I, Perpinyŕ, ´Gitanos, la cultura dels rom a Catalunya´

Perpinyà, Capital gitana


L'espai Dalí del Convent dels Mínims de Perpinyà rep fins al 31 de gener del 2008 l'exposició Perpinyà, Capital Gitana. Tota una història, una cultura i un patrimoni exposat sota forma etnològica amb diferents seqüències sobre un poble ric d'ensenyament.

L'esdeveniment realitzat amb col·laboració de l'Associació del Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, desvela els primers passos de Perpinyà Capital de la cultura catalana 2008. De fet, l'exposició surt del museu etnològic de Barcelona, on fa un any que hi està exposada. Ara, i per l'interès sociològic que es té portes endins a Perpinyà, l'interès de rebre una tal escena, pany de la nostra història més contemporania, farà adeptes i suscitarà més d'una curiositat, a veure absolutament!

Més informació