dossier campanya per la MoratÚria Universal ONU sobre la Pena de Mort

-la campanya del Partit Radical i Ningú Toqui Caïm per la Moratòria ONU sobre la Pena de Mort, pdf, 58 pgs

-documentació adjunta, pdf, 28 pgs