-especial links i documentació Kosovo´s Final Status-

Kosovo Independence - One Year OnBalkan Insight

Le Courrier des Balkans
Le courrier du Kosovo
links sobre Kosovo
bibliografia sobre Kosovo

Balkan Investigative Reporting Network

 

 
KOHA DITORE

KOSOVO TRUST AGENCY


UNMIK.ONU


Centro de Investigación por la Paz-FUHEM

mission in Kosovoels mapesla Unió Europea i Kosovo

Kosovo a la corda fluixa
dossier cafebabel, III-07.

Després de vuit anys sota tutela de Nacions Unides, la independència de Kosovo està sobre la taula. La fràgil estructura econòmica quasi colonialista i el risc de secessions a Europa es contraposa a la majoria kosovar, la qual vol separar-se de Sèrbia.

Bill Clinton Forever
Kosovo, detonant del secessionisme europeu?
Unmikistan
Balcans: el 'futur d'Europa'