30-VIII, Roma, Informe HOC07 i Premi Abolicionista 07

INVITACIÓ

a la PRESENTACIÓ DE L'INFORME 2007 DE NINGÚ TOQUI CAÏM
"La Pena de Mort al món"

i

ENTREGA DEL PREMI "L'ABOLICIONISTA DE L'ANY 2007"


DIJOUS 30 D'AGOST 2007 - 16h15'
VIA DI TORRE ARGENTINA, 76
ROMA

PARTICIPEN:

ROMANO PRODI, President del Consell del Govern italià
PAUL KAGAME, President de la República de Ruanda
FRANCO MARINI, President del Senat italià
MARCO PANNELLA, President de Nessuno Tocchi Caino
SERGIO D'ELIA, Diputat de la Rosa nel Pugno i Secretari de Nessuno Tocchi Caino
ELISABETTA ZAMPARUTTI, Responsable de l'Informe 2007 de Nessuno Tocchi Caino

TAMBÉ ESTARAN PRESENTS PARLAMENTARIS ITALIANS I AMBAIXADORS DE VARIS PAÏSOS

Durant la cerimònia, en la que el President Prodi entregarà el Premi
al President Kagame,
s'exposarà el moment de la campanya internacional dedicada a
aconseguir aquest any el vot de l'Assemblea General de l'ONU
a favor d'una Moratòria Universal de la Pena de Mort.

Per a més informació
Tel. 06 689791 - 06 68803848 - info@nessunotocchicaino.it