8-XI, Barcelona-Villabona, visita UTE presó Villabona

Si no pots veure correctament aquest missatge visualitza el butlletí online


     

Bon dia a tothom,

 

Des del Grup 33 us animem a gaudir d’una experiència única. Us volem convidar a visitar la Unitat Terapèutica Educativa UTE de Villabona (Astúries), per conèixer i experimentar en primera persona l’èxit d’un model rehabilitador que fortament defensem.

Com a col·laboradors del Grup33 i impulsors d’una transformació de la realitat actual de les presons, creiem que ens pot resultar molt enriquidor poder compartir amb la societat, és a dir, amb vosaltres el model que volem per les presons de Catalunya. Per aquest motiu, us animem a tots i totes a que vingueu a conèixer un exemple de model basat en els 7 principis que inspiren la presó rehabilitadora, per tal de viure l’experiència i poder crear el nostre propi discurs amb arguments.

 

Informació sobre la sortida:

La propera visita està prevista pel dimarts 8 de novembre

La Sortida del vol serà a primera hora del matí (sortida avió a les 8h), i tornada a úlima hora de la tarda (arribada a Barcelona, aprox. 22h)

Els Preus:

- Avió à El preu del vol anirà en funció de la vostra rapidesa. Com més aviat feu la reserva del vol a la agència més econòmic serà. Rondaran entre els 100-150€.

El pagament del billet d’avió es farà individualment, posant-se en contacte amb la Greta Curbera del RACC. El número de telèfon és: 93 434 06 17.

Heu de fer-li arribar les vostres dades personals, que podeu adreçar-li al següent correu electrònic: barcelona.1514.jo@racctravel.es . Indicant-li que sou membres del Grup 33.

- Aeroport ßà UTE: El preu del transport serà entre 20-30€

- Dinar: Menú a restaurant, per aproximadament 10€

 

** En concepte de gestió del viatge per part de Grup 33, s’hauràn d’abonar 20€ destinats al fons solidari per la continuitat del projecte de UNA ALTRA PRESÓ ÉS POSSIBLE. (Pagament opcional).

 

Per últim, necessitem que empleneu el següent formulari per tal de gestionar les acreditacions per l’entrada a la UTE.

Nom i Cognoms

 

Data de naixement

 

DNI/Passaport/NIE

Número:

 

Data d’expedició:

 

Data caducitat:

Nacionalitat

 

 

Les acreditacions per la UTE, s’hauran d’enviar a la Rocío Suárez (col·laboradora del Grup 33) el seu mail és: nikita-rsr@hotmail.com

 

La data límit per poder participar en aquest viatge serà el proper divendres 28 d’octubre.

 

US RECORDEM QUE ÉS IMPORTANT QUE FACILITEU EL MÉS AVIAT POSSIBLE LES DADES I FEU EL PAGAMENT AL RACC DE L’IMPORT DEL VIATGE PER ASSEGURAR-VOS UN COST MÉS BAIX.

 

Una forta abraçada!! entre tots farem una altra presó possible!

Grup 33 

 Si vols deixar de rebre el nostre butlletí pitja aquí 

 

Si no pots veure correctament aquest missatge visualitza el butlletí online


     


Buenos días a todos,

 

Desde Grup 33 os animamos a disfrutar de una experiencia única. Os queremos invitar a visitar la Unidad Terapéutica Educativa UTE de Villabona (Asturias), para conocer y experimentar en primera persona el éxito de un modelo rehabilitador que intensamente defendemos.

Como colaboradores de Grup 33 e impulsores de una transformación de la realidad actual de las prisiones, creemos que nos puede resultar muy enriquecedor poder compartir con la sociedad, es decir, con vosotros el modelo que queremos para las prisiones de Cataluña. Por éste motivo, os animamos a todos y todas a que vengáis a conocer un ejemplo de modelo basado en los 7 principios que inspiran la prisión rehabilitadora, por tal de vivir la experiencia y poder crear nuestro propio discurso con mejores argumentos.

 

Información sobre la salida:

La próxima visita esta prevista para el Martes 8 de noviembre.

La salida del vuelo será a primera hora de la mañana (salida avión a las 8h), y la vuelta a última hora de la tarda (llegada a Barcelona, aprox. 22h).

Los Precios:

- Avión à El precio del vuelo irá en función de vuestra rapidez. Cuanto antes realicéis la reserva del vuelo en la agencia más económico será. Rondarán entre los 100-150€.

El pago del billete de avión se hará de forma individual, poniéndoos en contacto con Greta Curbera del RACC. El número de teléfono es el: 93 434 06 17.

Tenéis que enviarle vuestros datos personales, que podéis enviarle a su correo electrónico: barcelona.1514.jo@racctravel.es . Indicando que sois miembros de Grup 33.

- Aeropuerto ßà UTE: El precio del transporte será de entre 20-30€

- Comida: Menú en un restaurante, por aproximadamente 10€

 

** En concepto de gestión del viaje por parte de Grup 33, tendréis que abonar 20€ destinados al fondo solidario para la continuidad del proyecto OTRA PRISIÓN ES POSIBLE. (Pago opcional).

 

Por último, necesitamos que hagáis llegar a los siguientes datos personales a Rocío, para poder gestionar las acreditaciones para entrar en la UTE.

Nombre y apellidos

 

Fecha de nacimiento

 

DNI/Pasaporte/NIE

Número:

 

Fecha de expedición:

 

Fecha de caducidad:

Nacionalidad

 

 

Las acreditaciones para la UTE las tendréis que enviar a Rocío Suárez (colaboradora de Grup 33) su correo electrónico es el: nikita-rsr@hotmail.com

 

La fecha límite para poder participar en éste viaje será el próximo viernes 28 de octubre.

 

OS RECORADMOS QUE ES IMPROTANTE QUE FACILITEIS LO MÁS TEMPRANO POSIBLE LOS DATOS Y HAGAIS EL PAGO AL RACC DEL IMPORTE DEL VIAJE PARA ASEGURAROS UN COSTE MÁS BAJO.

 

Un fuerte abrazo!! Entre todos haremos realidad que otra prisión es posible!

Grup 33