el TConstitucional, cul-de-sac de la legislació catalana

La llei catalana de consultes ha obert una nova crisi al Tribunal Constitucional (TC). Els dos projectes de sentència discutits fins ara han estat rebutjats, i el ponent de la resolució, el magistrat conservador Javier Delgado, ha presentat la renúncia per continuar portant l’assumpte.

La norma va ser recorreguda pel Govern central i va quedar en suspens al febrer passat. Uns mesos més tard, al juny, es va aixecar la suspensió per tal que la decisió sobre el fons de l’assumpte es donés a conèixer poc
després. Tanmateix, el TC ha fracassat en els intents d’acordar una sentència.

El ponent de la resolució, Javier Delgado, ha presentat la seva renúncia i no elaborarà nous esborranys. El debat ha
quedat ajornat fins al proper mes de setembre, i el TC haurà de nomenar un nou ponent perquè plantegi una altra proposta de sentència.

Els projectes de decisió que havia elaborat Javier Delgado eren contraris a la llei catalana. Que hagin fracassat les seves propostes de resolució no significa que la que finalment es dicti hagi de ser favorable al text aprovat pel Parlament. La majoria del TC ha estimat, ara per ara, que els esmentats projectes de sentència eren massa taxatius
respecte a la legislació esmentada. Hi va haver en el debat, en suma, una pluralitat de matisos que va portar a rebutjar les ponències presentades.

El Govern espanyol va recórrer l’esmentada llei per estimar que a la pràctica permet efectuar consultes amb el valor polític d’un referèndum. La norma catalana preveu, en tot cas, que la convocatòria per a la consulta sigui prèviament autoritzada pel Consell de Ministres. Per tant, la Generalitat no podria actuar de forma directa. Però el recurs de Madrid es dirigia a evitar qualsevol risc de pols polític entre el mateix Executiu central i la Generalitat si, en un determinat moment, aquest pretén dur a terme una consulta popular que des de l’administració central es consideri molt inconvenient o innecessària.

Hi ha una hipòtesi que el Govern espanyol ha previst amb especial preocupació, i és que la Generalitat plantegi convocar una consulta sobre la proposta de pacte fiscal per a Catalunya. La confirmació que aquesta iniciativa té un suport popular massiu suposaria un elevat valor polític i significaria una forta posició de partida per a qualsevol negociació.

29-VII-11, J.M. Brunet, lavanguardia