eleccions europees: els spots electorals de la Llista Bonino-Pannella

eleccions europees 2004

spot electoral

eleccions europees 2009

spot video

Emma Bonino
http://service.radioradicale.it/down/spot/spot_30secondi_bonino.avi

http://service.radioradicale.it/down/spot/spot_60secondi_bonino.avi
http://service.radioradicale.it/down/spot/spot_90secondi_bonino.avi
http://service.radioradicale.it/down/spot/spot_3minuti_bonino.avi

Marco Cappato
http://service.radioradicale.it/down/spot/cappato3minuti.avi

Sergio Stanzani
http://service.radioradicale.it/down/spot/Stanzani_menodiunminuto.avi

Spot audio

Emma Bonino
http://service.radioradicale.it/down/spot/spot_30S_Bonino.mp3
http://service.radioradicale.it/down/spot/spot_60S_Bonino.mp3
http://service.radioradicale.it/down/spot/spot_90S_Bonino.mp3

Marco Cappato
http://service.radioradicale.it/down/spot/cappato_30S.mp3
http://service.radioradicale.it/down/spot/cappato_60s.mp3
http://service.radioradicale.it/down/spot/cappato_90s.mp3

Sergio Stanzani
http://service.radioradicale.it/down/spot/Stanzani_30S.mp3