contra la discriminació dels ciutadans europeus del nord de Xipre

Perduca i Turco: Turquia a la Unió Europea junt amb els turcoxipriotes.

• Maurizio Turco i Marco Perduca, membres de la Presidència del Senat del Partit Radical Noviolent, electes diputat i senador a les llistes del PD, i ciutadans de la República turca de Xipre nord des del setembre de 2005:

... clar favor a la ràpida inclussió de Turquia a la UE. Esperant que a les paraules segueixin prest els fets, recordem que en territori europeu ja viuen més de 250.000 turcs a la part septentrional de Xipre. A l'espera de que Ankara pugui seure a Brussel.les amb drets de ciutadania europea, cal recolzar el procés de reunificació de l'illa mediterrània, únic exemple en contratendència respecte al floriment de reivindicacions secessionistes, començant per l'isolament econòmic que els turcoxipriotes pateixen des de fa més de 30 anys. Que Itàlia avïi iniciatives a nivell europeu per a posar fi a l'embargament econòmic i sostingui als emprenedors italians que es mostren desitjosos d'invertir al nord de l'illa.
 
14-XI-08, notizieradicali


From 20 to 22 July a delegatıon of the Nonvıolent Radıcal Party, transnatıonal and transparty composed by Maurızıo Turco, Member of the Italıan Parlıament (Radıcals) and Former Member of the European Parlıament and Marco Perduca, Member of the General Councıl of the Transnatıonal Radıcal Party has vısıted the Turkısh Republıc of Northern Cyprus at the ınvıatıon of the local authorıtıes. Throughout the vısıt they met wıth the Presıdent of the Republıc, the Prıme Mınıster, the Mınıster of Foreıgn Affaırs and members of all polıtcal groups. At the end of theır mıssıon, Mr. Turco and Mr. Perduca, ın a ceremony at the Mınıstry of Foreıgn Affaırs, have made a formal request to become cıtızens of the TRNC to the Deputy Prıme Mınıster Turgay Avcı. The Mınıster of Foreıgn Affaırs has preannounced a vısıt to Italy durıng whıch he wıll hand over the Passports.